U ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine održan je sastanak između generalnog sekretara Društva Crvenog krsta/križa BiH Namika Hodžića i ministra odbrane BiH Zukana Heleza. Sastanku je prisustvovala i finansijska menadžerica DCK BiH Azra Bričić te saradnici ministra Heleza.  

Generalni sekretar upoznao je ministra Heleza sa genezom nastanka Međunarodnog Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca kao i Crvenog krsta/križa BiH koji baštini kontinuitet rada Crvenog križa RBiH.

Također je upoznao ministra Heleza sa aktivnostima Crvenog krsta/križa u BiH,  Međunarodnoj pomoći koju BiH šalje ugroženim državama u cijelom svijetu posredstvom DCK BiH, saradnji sa Sanitetskom službom i Vojnom policijom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Razgovarano je o mogućnostima značajnije podrške DCK BiH iz Budžeta Bosne i Hercegovine, kao i o podršci u obnovi zgrade DCK BiH koja je 2009. godine proglašena Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Na kraju, ministar Helez je dao punu podršku radu Crvenog krsta/križa BiH kao i njihovim nastojanjima da riješe problem imovine Crvenog krsta/križa BiH u Republici Hrvatskoj, te jačanju ove organizacije kao krovne organizacije u BiH koja je dio Međunarodne federacije Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.