Dana 22.02.2024. godine u sjedištu DCK BiH održan je sastanak sa zamjenicom predstavnice UNICEF-a u BiH Veronikom Vashchenko i menadžerom operacija UNICEF-a u BiH Dariom Scitinski.

Ispred DCK BiH na sastanku su prisustvovali koordinator za migracije Haris Magrdžija, koordinator za pripremu i odgovor na katastrofe (prisustvo na dijelu sastanka) i koordinator za međunarodnu saradnju Žaklina Ninković.

Na sastanku su razmijenjene informacije o aktivnostima UINICEF-a u BiH i DCK BiH, posebno u oblastima moguće saradnje: smanjenje rizika od katastrofa, edukacije uključujući i edukaciju iz  prve pomoći, rada u migracijama. Takođe su tom prilikom predstavljene informacije o strukturi, Zakonskoj osnovi i ovlaštenjima DCK BiH , te je izvršen obilazak hitnog operativnog centra i prostorija zgrade sjedišta DCK BiH – nacionalnog spomenika kulture. 

Naredni sastanak je predložen da se održi u toku iduće sedmice na temu moguće saradnje u aktivnostima pripreme i odgovora na katastrofe – smanjenje rizika od katastrofa.