U periodu od 26-27.02.2024. godine delegacija Austrijskog Crvenog krsta/križa u sastavu Eduard Trampusch, šef za međunarodne programe i Katarina Baničević, vođa tima za jugoistočnu Evropu i južni Kavkaz boravili su u posjeti Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. Cilj posjete je bio zvanično otpočinjanje bilateralne saradnje između dva sestrinska nacionalna društva kroz potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Austrijskog Crvenog krsta/križa i Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. 

Tom prililikom su dana 26.02.2024. godine u sjedištu DCK BiH organizovana dva sastanka: Bilateralni sastanak predstavnika DCK BiH generalnog sekretara Namika Hodžića sa saradnicima i predstavnika Austrijskog Crvenog krsta/križa, kao i Sastanak partnera Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca prisutnih sa svojim aktivnostima u Bosni i Hercegovini gdje su se kolegama iz Austrijskog Crvenog krsta/križa i DCK BiH pridružili predstavnici Delegacije klastera MFDCKiCP za centralnu i jugoistočnu Evropu, Delegacije MKCK u BiH, Delegacije Švajcarskog Crvenog krsta/križa u BiH, Predstavništva Turskog CP u BiH i Regionalne delegacije Italijanskog Crvenog krsta/križa koja pokriva Bosnu i Hercegovinu. Na sastancima su razmijenjene informacije o trenutnim aktivnostima DCK BiH i partnera iz Pokreta u Bosni i Hercegovini, te je razgovarano o planovima za provođenje aktivnosti i modalitetima ostvarivanja i unapređenja saradnje na zajedničkim aktivnostima u narednom periodu.

Dana 27.02.2024. godine u sjedištu DCK BiH je organizovana svečanost potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Austrijskog Crvenog krsta/križa i Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.  Memorandum o razumijevanju predstavlja opšti okvirni sporazum o saradnji koji ima za cilj obezbjeđivanje dobrog partnerstva i prijateljskih odnosa.

Saradnja je namijenjena:

  • pružanju prenosa znanja o prikupljanju sredstava i mogućnostima institucionalnog finansiranja u cilju jačanja pozicije DCK BiH u prikupljanju sredstava EU,
  • pružanja ad-hoc podrške u vrijeme katastrofa i kriza i
  • obezbjeđivanja regionalnog učenja i razmjene u projektima koje podržava Austrijski Crveni krst/križ u regionu Zapadnog Balkana.

Potpisnici Memoranduma o razumijevanju ispred Austrijskog Crvenog krsta/križa su generalni sekretar Michael Opriesnig i član Upravnog odbora Gerry Foitik. Memorandum o razumijevanju su u ime DCK BiH potpisali predsjednik Marko Sinanović i generalni sekretar Namik Hodžić, uz prisustvo attachéa iz Federalnog ministarstva socijalnih pitanja Austrije Manuela Aignera sa saradnicom Morgijanom Karić, pomoćnika ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Kema Sarača, glavnog tajnika Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine Daniela Tučića kao i predstavnika partnera Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca prisutnih sa svojim aktivnostima u Bosni i Hercegovini: šefa Delegacije MKCK u BiH Elmira Camića, predstavnika Delegacije klastera MFDCKiCP za centralnu i jugoistočnu Evropu - koordinatora operacija i programa Shamsudina Mukhudinova, projektnog menadžera Nemanje Zekića, delegata za razvoj nacionalnih društava Kristine Spasić sa saradnicom Sunitom Dautbegović Bošnjaković, šefa Delegacije Švajcarskog Crvenog krsta/križa u BiH Mihele Hinić i šefa Regionalne delegacije Italijanskog Crvenog krsta/križa koja pokriva Bosnu i Hercegovinu Flavia Ciriaci, kao i predstavnika DCK BiH: koordinatora za međunarodnu saradnju DCK BiH Žakline Ninković, koordinatora za pripremu i odgovor na katastrofe i upravljanje hitnim operativnim centrom Stefana Lopatića, koordinatora za zdravlje, njegu i prvu pomoć Jasmina Nikšića i koordinatora za migracije Harisa Magrdžije.