Volonteri Crvenog krsta Republike Srpske zajedno sa volonterima Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta učestvovali su u terenskoj vježbi “EU CZ BiH Banja Luka 2021” gdje su radili na podizanju kampa za smještaj evakuisanih osoba iz područja pogođenog prirodnom nesrećom.

Volonteri i osoblje Crvenog krsta iz Banja Luke, Кotor Varoša, Gradiške, Prnjavora i Petrova pokazali su svoje vještine u ulozi markiranata ali i kada je u pitanju prva pomoć, psihosocijalna podrška i služba traženja.

Vježba se odvijala na više lokacija (u krugu fabrike “INCEL” – akcija potrage i spasavanja u porušenim objektima, spasavanje na vodi na rijeci Vrbas u Trapistima i na jezeru u Zalužanima).

Republička uprava civilne zaštite zajedno sa FUCZ, Odjelom za javnu sigurnost Brčko Distrikta i međunarodnim timovima iz Hrvatske bili su ključni učesnici ove vježbe, gdje su pokazali obučenost timova za spasavanje iz ruševina i timova za spasavanje na vodi, te dobru međusobnu koordinaciju u slučaju da našoj zemlji zatreba međunarodna pomoć.

U ulozi posmatrača vježbe bile su Snježana Кovač, generalni sekretar CКRS i Željkica Ilić, sekretar GOCК Banja Luka, koje su posjetile kamp i bazu operacija kao i ostale lokacije na kojima se vježba izvodila.

Dana 14. oktobra upriličena je posjeta šefa operacija Delegacije EU u BiH Stefana Elera, direktora Direkcije civilne zaštite MUP – a Republike Hrvatske Damira Truta, Ministra bezbjednosti BiH, direktora RUCZ, direktora FUCZ i rukovodioca Odjeljenja za javnu bezbjednost Distrikta Brčko.