Danas je u hotelu Hollywood u Sarajevu počela trodnevna obuka za upravljanje upozoravanjem na mine. Organizator obuke je Društvo Crvenog krsta/križa BiH u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina u BiH.

Realizacija ove obuke doprinjet će jačanju kapaciteta strukture DCKBiH koja kontinuirano radi na edukaciji ugroženog stanovništva u BiH.

Na obuci učestvuje 20 polaznika, od kojih je 16 instruktora upozoravanja na mine iz strukture DCKBiH.

Učesnicima obuke obratili su se Namik Hodžić, generalni sekretar CKFBiH, Tarik Šerak, šef operacija PMA ispred BHMAC-a i Ivana Grujić, koordinator upozoravanja na mine ispred DCKBiH.

Obuka se realizuje uz finansijsku podršku MKCK-delegacije u BiH.

#rcsbh #dckbih #ckrs #ckfbih #bhmac #MisliMine #UpozoravanjeNaMine