11. Evropska regionalna konferencija društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca održana je u periodu od 26-28.04.2022. godine u Tbilisiju, Gruziji. Na Konferenciji je učestvovalo preko 160 predstavnika nacionalnih društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca Evrope i centralne Azije, predstavnici MFDCKCP, MKCK, Kancelarije CK pri EU, kao i posmatrači iz nacionalnih društava Crvenog krsta/križa Amerike, Kanade i Republike Koreje.

Delegacija DCK BiH je bila u sljedećem sastavu: predsjednik Milojko Grujičić, generalni sekretar Rajko Lazić i koordinator za međunarodnu saradnju Žaklina Ninković. Na konferenciji se vodio razgovor o temama od važnosti za rad društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca Evrope i centralne Azije, uključujući koordinaciju i saradnju Pokreta, zdravlje, migracije, smanjenje posljedica od klimatskih promjena i humanitarnu diplomatiju.

Tokom trodnevne Konferencije organizovani su sastanci delegacije DCKBiH sa predsjednikom MFDCKCP gosp. Francescom Rocca sa saradnicima, generalnim sekretarom MFDCKCP gosp. Jaganom Chapagain sa saradnicima, predsjednikom CK Rusije sa saradnicima, predsjednikom Španskog CK sa saradnicima, potpredsjednicom Švajcarskog CK sa saradnicima, direktorom Regionalne kancelarije MFDCKCP za Evropu i šefom Delegacije klastera zemalja centralne i jugoistočne Evrope, kao i sa predstavnicima Italijanskog Crvenog krsta/križa i Austrijskog Crvenog krsta/križa.

U konstruktivnom dijalogu aktuelizovana su pitanja daljeg jačanja DCK BiH i entitetskih organizacija Crvenog krsta Republike Srpske i Crvenog križa Federacije BiH kako bi DCK BiH bilo što spremnije da pruži neophodnu pomoć stanovništvu u stanju potrebe u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Distriktu Brčko. Na 11. Evropskoj regionalnoj konferenciji usvojene su Obaveze iz Tbilisija kao i Izjava u vezi sa humanitarnom situacijom u Ukrajini i susjednim zemljama.

O Društvu

Za partnere

Newsletter