Regionalni tehnički sastanak za podršku planovima nacionalnih društava Crvenog krsta/križa u okviru Delegacije klastera Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKCP) za centralnu i jugoistočnu Evropu i zajedničkim strategijama za pomoć ljudima u pokretu vezano za krizu u Ukrajini održan je u periodu od 17-18. maja 2022. godine u Sarajevu, Bosni i Hercegovini. Na sastanku su prisustvovali predstavnici rukovodstva i tehničkog osoblja nacionalnih društava Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Rumunije i Srbije, kao i predstavnici Regionalne kancelarije MFDCKCP za Evropu i Delegacije klastera za centralnu i jugoistočnu Evropu. Ispred DCK BiH na sastanku su prisustvovali generalni sekretar mr Rajko Lazić, koordinator za migracije CK FBiH Haris Magrdžija, koordinator za migracije CKRS Tijana Grujičić (prisustvo prvog dana sastanka), koordinator za pripremu i odgovor na katastrofe CKRS Gordana Ostojić (prisustvo drugog dana sastanka), koordinator za logistiku CK BDBiH Vedad Sofović, koordinator za međunarodnu saradnju DCK BiH Žaklina Ninković i volonteri CKO Novo Sarajevo Merjem Ćosović i Selma Seferagić, član mobinog tima za migracije. 

U cilju poboljšanja koordinacije i razmjene informacija sa i između nacionalnih društava Crvenog krsta/križa, na sastanku se analizirala trenutna situacija izbjegličke krize, kako bi se pružila podrška ugroženom stanovništvu na najefikasniji način, i osiguralo da nacionalna društva Crvenog krsta/križa u okviru Delegacije klastera za centralnu i jugoistočnu Evropu imaju potrebne kapacitete da brzo i efikasno reaguju na krizu u Ukrajini i druge humanitarne krize vezano za ljude u pokretu, u skladu sa pomoćnom ulogom i mandatom nacionalnih društava, podstičući razumijevanje i koordinaciju u okviru članstva Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i sa spoljnim akterima. Cilj sastanka je takođe bio da se olakša zajednički rad nacionalnih društava te uradi zajednička strategija, kao i pojedinačni planovi nacionalnih društava, zasnovani na njihovom kontekstu i kapacitetima.

Tom prilikom su predstavljene aktivnosti svih prisutnih nacionalnih društava Crvenog krsta/križa sa opisom situacije u zemlji, uključujući koordinaciju sa vlastima, odgovor Crvenog krsta/križa i dalje planove, potrebe podrške od strane MFDCKCP u premošćavanju jaza između identifikovanih potrebnih kapaciteta i trenutnih kapaciteta u odgovoru na identifikovane suštinske humanitarne potrebe. Zatim su uslijedile prezentacije MFDCKCP o sveukupnoj situaciji u susjednim zemljama i šire, o radu i koordinaciji (planovi na nivou nacionalnih društava, razvoj strategije, ciljevi, aktivnosti, budžet, praćenje izvještavanja i vremenski okviri).

Kroz rad u grupama pristupilo se izradi scenarija (trenutni odgovor i planovi za narednih šest, dvanaest, osamnaest mjeseci itd.) što će poslužiti da se definišu zahtjevi nacionalnih društava Crvenog krsta/križa prema MFDCKCP za podršku za proširenje i obezbjeđivanje potrebnih kapaciteta (takva podrška bi mogla da bude kroz obuke, podršku u kadrovima i planiranje).

O Društvu

Za partnere

Newsletter