Delegacija Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine u sastavu: predsjednik Milojko Grujičić, generalni sekretar Rajko Lazić i koordinator za međunarodnu saradnju Žaklina Ninković prisustvovala je na Statutarnim sastancima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca koji su održani u periodu od 19-23.06.2022. godine u Ženevi. Dana 19.06.2022. godine svečanom ceremonijom otvaranja obilježen je početak 23. sjednice Generalne skupštine Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKCP) i Savjeta/Vijeća delegata. 23. sjednica Generalne skupštine MFDCKCP  je bila jedinstvena prilika za nacionalna društva članice da se lično sastanu kako bi razgovarali o zajedničkim prioritetima i izazovima i strategijama i politikama koje će usmjeravati rad nacionalnih društava i MFDCKCP u narednim godinama, kao i da se iskaže počast volonterima koji su iz dana u dan bili na prvoj liniji i koji su odigrali izuzeno važnu ulogu tokom pandemije COVID-19. U okviru dnevnog reda Generalne skupštine usvojen  je niz smjerova djelovanja, a neki od njih se odnose na prvu pomoć,volontiranje, razvoj nacionalnih društava, kao i na zaštitu, rodnu ravnopravnost i inkluziju. U bloku dnevnog reda "Lokalna akcija, globalni domet - ulaganje u nacionalna društva za rješavanje globalnih izazova identifikovanih u Strategiji 2030." razgovaralo se o temama kao što su klimatske i ekološke krize, zdravstvo, globalna strategija za mobilizaciju resursa. Snažan fokus takođe je stavljen na lokalizaciju i značaj humanitarnih aktera, jačanje humanitarne diplomatije i izgradnju povjerenja i odgovornosti.

Tokom prvog dana zasjedanja održani su izbori, na kojima je izabran novi Upravni odbor MFDCKCP: predsjednik Francesco Rocca i potpredsjednici Natia Loladze (za regiju Evrope), Bolaji Akpan Anani (za regiju Afrike), dr Miguel Villarroel (za regiju Amerike) i Maha Al-Barjas (za regiju Azija-Pacifik), kao i dvadeset nacionalnih društava članova Upravnog odbora: Bangladeš, Bugarska, Kamerun, Kanada, Kolumbija, Egipat, Etiopija, Francuska, Gvineja, Haiti, Honduras, Island, Japan, Kenija, Malezija, Holandija, Novi Zeland, Rusija, Saudijska Arabija, Trinidad i Tobago. Na Generalnoj skupštini su održani i izbori za upražnjeno mjesto u Komisiji za mlade MFDCKCP za regiju Afrike.

Savjet/Vijeće delegata predstavlja platformu za ostvarivanje ambicije Pokreta koji odgovara namjeni, podsticanjem razvoja pozicija Pokreta, politika, strategija i praksi o humanitarnim pitanjima. Povećana koherentnost po tim pitanjima jača saradnju, koordinaciju i međusobno povjerenje među komponentama Pokreta i, na kraju, sa ljudima kojima služimo.

Na Savjetu/Vijeću delegata održanom u periodu od 22-23.06.2022. godine usvojen je niz rezolucija koje će usmjeravati rad Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca u narednom periodu:

  • " Pristup Pokreta obezbjeđivanju bezbjednosti i kvaliteta njege pacijenata "
  • " Medalja Pokreta Obnavljanje porodičnih veza "
  • "Revizija odredbi za medalju Henry Dunanta i nagrade Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca za mir i humanost "
  • " Jačanje anticipatorne humanitarne akcije u Pokretu: Naš put naprijed "
  • " Revizija Seviljskog sporazuma i njegovih dopunskih mjera za unapređenje kolektivnog uticaja Pokreta"
  • " Jačanje otpornosti urbanih zajednica: Naš put naprijed "
  • " U susret strategiji Pokreta u području migracija "
  • "Rat u gradovima "
  • " Rad na eliminaciji nuklearnog oružja: plan akcije 2022-2027. godine "
  • " Implementacija Memoranduma o razumijevanju i sporazuma o operativnim dogovorima od 28. novembra 2005. godine između Magen David Adoma u Izraelu i Društva Palestinskog Crvenog polumjeseca",

te je Povelja o klimi i životnoj sredini za humanitarne organizacije, koja je usvojena od strane MKCK i MFDCKCP u maju 2021. godine, usvojena od strane cijelog Pokreta.

Tokom Statutarnih sastanaka Pokreta održani su sastanci sa predsjednikom MFDCKCP i direktorom Regionalne kancelarije MFDCKCP za Evropu, te su ostvareni kontakti sa delegacijama sljedećih nacionalnih društava: Hrvatskog CK, CK Srbije, CK Crne Gore, Slovenačkog CK, CK Sjeverne Makedonije, Bugarskog CK, CP Turske, Italijanskog CK, Mađarskog CK, CK Gruzije, CK Ukrajine, Španskog CK, CP Azerbejdžana, CK Rusije, CK Kukovih Ostrva, CP Palestine, CK Japana, CP Katara. Takođe su održani bilateralni sastanci sa nacionalnim društvima, na kojima je dogovoreno uspostavljanje, ostvarivanje i jačanje saradnje u narednom periodu: Austrijskog CK, CP Ujedinjenih Arapskih Emirata, Švajcarskog CK, Italijanskog CK, CP Kuvajta, CP Irana.

O Društvu

Za partnere

Newsletter