Ovaj program stvara uslove da DCK BiH na svim nivoima organizovanja bude osposobljeno za ublažavanje posljedica katastrofa i drugih vrsta nesreća, odnosno da pruži pravovremenu i adekvatnu zaštitu ugroženom stanovništvu Bosne i Hercegovine i šire.

Svoje aktivnosti realizuje uz pomoć mreže volontera obučenih i djelimično opremljenih, organizovanih u 40 višenamjenskih terenskih jedinica u Bosni i Hercegovini. Stvorene su i zakonske pretpostavke (potpisani sporazumi između DCK BiH i Ministarstva sigurnosti BiH, CK FBiH i  Federalne uprave civilne zaštite, te CKRS i Republičke uprave civilne zaštite  RS) da DCK BiH postane ravnopravan i respektabilan partner u planiranju i reakciji na katastrofe i druge nesreće, kao što su poplave, suše, zemljotresi i kretanje stanovništva. Posredstvom posebno obučenih timova RDRT (Regional Disaster Response Team ) dio smo međunarodnih snaga u okviru MFDCK i CP za djelovanje u slučaju katastrofa na regionalnom i međunarodnom planu, gdje svake godine dajemo svoj doprinos. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo odluku o formiranju mješovite specijalizirane jedinice za zaštitu i spašavanje na nivou Bosne i Hercegovine. U sklopu mješovite specijalizirane jedinice za zaštitu i spašavanje DCK BiH bit će zastupljeno sa slijedećim timovima:

  • Tim prve pomoći,
  • Tim za pročišćavanje vode,
  • Tim za zbrinjavanje ugroženih, uključujući i šatorsko naselje,
  • Tim Službe traženja,
  • Tim za psiho-socijalnu zaštitu,
  • Tim za spašavanje na vodi.

Na osnovu člana 13. tačka k) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju, mješovita specijalizirana jedinica, prema članu 1, namijenjena je za sljedeće misije:

a)učešće u civilnim i civilno-vojnim vježbama koje se organizuju u Bosni i Hercegovini;

b)učešće u civilnim i civilno-vojnim vježbama koje se organizuju izvan Bosne i Hercegovine;

c)učešće i djelovanje u međunarodnim operacijama pomoći;

d)operativna podrška snagama zaštite i spašavanja na cijelom području Bosne i Hercegovine, a u skladu sa članom 13.stav (1) tačka k) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini.

S obzirom na ulogu Crvenog križa da, shodno svojim principima djelovanja, pomaže ugroženim osobama, pripravnost i odgovor na prirodne i druge nesreće je jedna od njegovih primarnih aktivnosti, bez obzira na to da li se radi o malim i lokaliziranim prirodnim nesrećama ili onima velikih razmjera, unutrašnjim konfliktima i sukobima ili međunarodnim oružanim sukobima. Crveni križ je nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma započeo intenzivne aktivnosti na stvaranju uslova da na svim nivoima djelovanja bude osposobljen za sprečavanje i ublažavanje posljedica nesreća, odnosno da pruži adekvatnu i pravovremenu zaštitu ugroženom stanovništvu.

Početni pozitivni rezultati koji su realizirani kroz obuku i djelomično opremanje višenamjenskih terenskih jedinica, rezultati i reagiranje tih jedinica na terenu prilikom prirodnih nesreća koje su se desile u posljednje vrijeme, stvaraju obaveze da se ovaj program još kvalitetnije razvija. U periodu od 2001. godine do danas Crveni križ uz podršku MFDCKiCP i drugih donatora svake godine blagovremeno reaguje u odgovoru na prirodne katastrofe koje su se dešavale na području Bosne i Hercegovine (poplave, klizišta, velike snježne padavine i suše). Stvoreni su i zakonski uslovi da Crveni križ, sa ostalim nadležnim subjektima u društvu, postane ravnopravan i respektabilan partner u pripravnosti i odgovoru na nesreće.