Cilj ovog programa je unapređenje znanja i osposobljavanje opće populacije u pružanju prve pomoći. Osnovne ciljne grupe u implementaciji programa prve pomoći su mladi, opća populacija, vozači motornih vozila, uposlenici institucija i radnih organizacija i svi zainteresovani, te višenamjenske terenske ekipe  iz programa priprema i odgovora na katastrofe.

U skladu sa Strateškim planom, DCK BiH nastoji priključiti prvu pomoć, kao osnovni zdravstveni fokus Pokreta, evropskoj mreži prve pomoći i  osigurati vodeću ulogu Crvenog križa u segmentu edukacije iz prve pomoći.

Zahvaljujući velikom iskustvu u ovoj oblasti i učestvovanju u stvaranju europskog priručnika prve pomoći učinjeni su prvi koraci harmonizacije po svjetskim standardima MFDCKiCP. Bitno je navesti da od septembra 2011. godine DCK BiH ima trenere sa europskim certifikatom i uslove za validnu obuku i ceritificiranje na području BiH.

U Crvenom krstu Republike Srpske nakon završene edukacije u toku školske godine organizuju se općinska, gradska, regionalna, te republičko takmičenje ekipa prve pomoći. Kroz edukaciju iz prve pomoći godišnje prođe oko 15.000 mladih u Republici Srpskoj. I u Crvenom križu Federacije BiH jedna od osnovnih zadaća je upoznavanje i osposobljavanje opće populacije sa osnovama prve pomoći. Obuka i takmičenje iz prve pomoći organiziraju se svake godine i okupljaju mlade iz osnovnih i srednjih škola. Takmičenja se odvijaju na općinskom,  kantonalnom i federalnom nivou. Ako se uzme u obzir da općinskim takmičenjima prethode takmičenja u okviru osnovnih i srednjih škola, može se pretpostaviti da na području Federacije Bosne i Hercegovine kroz edukaciju prođe oko 50.000 mladih.

Obuka i osposobljavanje ekipa prve pomoći podmlatka i omladine ima za cilj motivaciju učesnika za masovnije i kvalitetnije izučavanje i savladavanje elementarnih znanja u pružanju prve pomoći, provjere stepena stečenog znanja i vještina iz ove oblasti kao i afirmacija rada Crvenog križa u oblasti edukacije u prvoj pomoći i realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja.

DCK BiH organizuje državno takmičenje na kojem učestvuju po tri prvoplasirane ekipe sa entitetskih takmičenja i ekipa iz Brčko Distrikta BiH. Pobjednička ekipa iz kategorije omladine stiče pravo učešća na evropskom takmičenju ekipa prve pomoći.

Svjetski dan prve pomoći se u strukturi DCK BiH obilježava organizovanjem pokaznih vježbi na javnim mjestima i gradskim trgovima, što predstavlja značajan vid promocije programa i uključivanje novih volontera.

Volonteri Crvenog križa u saradnji sa pripadnicima policije u većim gradovima u BiH na raskrsnicama i putevima anketiraju vozače u cilju provjere njihovih elementarnih znanja u pružanju prve pomoći, te provjere opremljenosti vozila sanitetskim materijalom - kutija prve pomoći.