S ciljem podizanja svijesti opće populacije, a posebno mladih, o problematici reproduktivnog zdravlja, koja podrazumijeva polno prenosive bolesti, HIV/AIDS, neželjenu trudnoću i nasilje nad polovima, struktura DCK BiH provodi aktivnosti na obilježavanju 1. decembra, Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a.

Tim povodom organizuje se javna kampanja na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Kampanju realizuju vršnjaci edukatori Crvenog križa u školama putem prezentacija na temu HIV/AIDS-a, destigmatizacije i borbe protiv diskriminacije inficiranih i oboljelih osoba. Ovim povodom se izdaje informativno-edukativni materijal (plakati i leci) kojim se želi postići što bolja informiranost mladih o ovoj problematici i načinima prevencije bolesti. Prvog decembra OOCK sa svojim omladincima organizuju podjelu promotivnog materijala, crvenih vrpci – simbola borbe protiv HIV/AIDS i kondoma.

U strukturi DCK BiH zaštiti reproduktivnog zdravlja mladih se poklanja velika pažnja. Vršnjački edukatori CK u saradnji sa zdravstvenim radnicima kontinuirano održavaju edukativne prezentacije za mlade na kojima učesnici dobijaju osnovne informacije o zaštiti reproduktivnog zdravlja.