На просторима Босне и Херцеговине први облици организирања Црвеног крижа појављују се 1912. године. Тада формирана организација звала се Босанскохерцеговачко друштво за помоћ и добровољну санитарну његу у рату и у случају опће невоље у мирно доба и имала је идентичне циљеве као и Црвени криж.

Држава Босна и Херцеговина, поштујући хисторијски идентитет и континуитет Црвеног крижа Босне и Херцеговине, потврдила је дугогодишње ђеловање организације Законом о употреби и заштити знака и  назива Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ бр. 11/02) и Законом о Друштву Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ бр. 49/04).

Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине (у даљем тексту ДЦKБиХ) саставни је дио Међународног покрета Црвеног крижа и Црвеног полумјесеца (у даљем тексту Покрет) признато од Међународног комитета Црвеног крижа (у даљем тексту МKЦK) 08.05.2001. године и примљено у чланство Међународне федерације друштава Црвеног крижа и Црвеног полумјесеца (у даљем тексту МФДЦKиЦП) 07. 11. 2001. године.

Законским и статутарним одредбама дефинирано је да је ДЦK БиХ добровољна, хуманитарна организација грађана Босне и Херцеговине призната и овлаштена да у миру и за вријеме елементарних и других непогода, ванредних стања, а у складу са принципима хуманости, непристрасности, неутралности, независности, добровољности, јединства и универзалности, остварује одређене хуманитарне циљеве, задатке и јавна овлаштења у области заштите и унапређења здравља, социјалне заштите, здравственог и хуманитарног одгоја и обуке, Службе тражења и залаже се за поштивање међународног хуманитарног права и заштиту људских права.

ДЦK БиХ је једина организација Црвеног крижа која ђелује на цијелој територији Босне и Херцеговине, а чине га Црвени криж Федерације Босне и Херцеговине, Црвени крст Републике Српске и Црвени крст/криж Брчко Дистрикта БиХ и све њихове организације.

С циљем надградње унутрашњег уређења, Скупштина ДЦK БиХ је у мају 2006. године усвојила ревидирани Статут, према којем се уводе позиције генералног секретара, једног предсједника и двају потпредсједника ДЦK БиХ. Одредбе Статута, чија је проведба још у току, придоносе координирању ђеловања у структури, утврђују циљеве и задатке Организације, права и дужности чланова, управна тијела ДЦK БиХ, основе финанцирања, стручну службу, питања од значаја за заштиту имовине, као и друга питања која придоносе потпуном дефинирању улога управе и менаџмента.

ДЦK БиХ има модерне и најширој јавности препознатљиве  и прихваћене програме. Са јединственом мрежом организација Црвеног крижа и волонтерима који су темељ организације ДЦK БиХ самостално или у партнерству с владиним институцијама или другим невладиним хуманитарним организацијама, било је покретач и реализатор низа активности које су одговориле на потребе најугроженијих категорија становништва.