Trenutno humanitarna pomoć stanovništvu Gaze može biti dopremljena jedino kroz Međunarodni pokret Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca

Danas je održan online sastanak na nivou Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, koji je sazvalo Društvo Crvenog polumjeseca Palestine, kojem su prisustvovali i predstavnici Društva Crvenog krsta/križa BiH na čelu sa generalnim sekretarom Namikom Hodžićem. Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca na pružanju pomoći stanovništvu u Gazi, humanitarnoj situaciji i potrebama: energenata, nedostatak hrane, vode, lijekova, sanitetskog materijala. 

Tom prilikom je istaknuto da je 2.3 miliona stanovnika u Gazi u potrebi za humanitarnom pomoći, od kojih su većinom djeca, te da su zalihe sanitetskog materijala za 35 bolnica u pojasu Gaze potpuno istrošene. Navedeno je da 5.000 kamiona sa uglavnom medicinskom pomoći čeka na granici sa Egiptom.

Shodno razvoju situacije, sva nacionalna društva Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca pozivaju se da koordiniraju aktivnosti u kontekstu prikupljanja humanitarne pomoći sa Društvom Crvenog polumjeseca Palestine i Društvom Crvenog polumjeseca Egipta.

Inače, Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine redovno prima ažurirane informacije iz Društva Crvenog polumjeseca Palestine o odgovoru na humanitarne potrebe.

Uz zahvalnost svima koji nas podržavate u ovoh humanitarnoj akciji, još jednom podsjećamo da pomoći možete pozivom na humanitarni broj 17023 i tom prilikom donirate 2 KM ili direktnom uplatom na namjenski žiro račun 1340011130004680 Društva Crvenog krsta/križa BiH.