У оквиру пројекта ЕУ ТАЦСО 3: Људи за људе “Волонтирање и волонтерски менаџмент” који је одржан од 28-29.03.2023. године у Тирани, Албанији, учествовало је 30 представника организација цивилног друштва и јавних институција из Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Сјеверне Македоније, Србије, Турске као и представника Европске уније. Испред ДЦK БиХ на догађају су учествовали генерални секретар мр Рајко Лазић и координатор за међународну сарадњу Жаклина Нинковић, а такође су учествовали и представници Црвеног крста/крижа Албаније и Црвеног крста Црне Горе.

Циљ догађаја је био размјена искустава у области волонтеризма у регији Западног Балкана и Турске, на стратешком и практичном плану. Том приликом се разговарало о промовисању волонтирања као начина социјалног и економског развоја и сагледавању изазова везаних за признавање, подршку и одрживост.

Пројекат ЕУ ТАЦСО 3 укључује активности креирања партнерстава и промоције умрежавања између корисника и заинтересованих страна пројекта ЕУ ТАЦСО 3, што омогућава дијељење стеченог знања и најбољих пракси у развоју капацитета цивилног друштва и јачању институција. Продужењем пројекта до 30. јуна 2025. године обезбјеђен је наставак улоге пројекта ЕУ ТАЦСО 3 у пружању кохерентне подршке развоју цивилног друштва на Западном Балкану и у Турској. Пројекат пружа услуге и помоћ својим корисницима у шест главних области, међу којима је и Област резултата 6: Пројектовање и имплементација Програма људи за људе (П2П). Kроз различите организоване манифестације, П2П Програм пружа могућност организацијама цивилног друштва да прошире своја знања о Европској унији и процесу придруживања, као и могућност да наставе да се умрежавају како на међународном, тако и на регионалном нивоу.