Дана 12.05.2023. године, у оквиру обиљежавања Недеље Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца, сједиште Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине је посјетио др Севлид Хуртић, министар за људска права и избјеглице Босне и Херцеговин .

У име Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине (ДЦK БиХ), генерални секретар мр Рајко Лазић се захвалио на посјети и спремности ресорног министра да подржи рад Друштва Црвеног крста/крижа БиХ, на јачању капацитета и изградњи система који ће бити самоодржив и који ће у будућности омогућити ДЦK БиХ да ефикасније одговори на различите потребе у заједницама.

Том приликом се разговарало о законском оквиру који уређује правни положај ДЦK БиХ, регулише његову структуру, надлежности и право на вршење јавних овлаштења, те о актуелним програмским активностима и плану развоја Друштва Црвеног крста/крижа БиХ.

Такође је наглашена важна улога ДЦK БиХ у раду са младима посебно у школама, припреми и одговору на катастрофе нарочито кроз систем хитних оперативних центара, Служби тражења и обнављању породичних веза, пружању помоћи рањивим социјалним категоријама становништва кроз програм преноса готовине, као и програму помоћи и његе у кући за старије особе.

Посебан фокус током разговора је био одговор ДЦK БиХ на мигрантску ситуацију у Босни и Херцеговини, гђе је ресорни министар нагласио важну улогу ДЦK БиХ као кључног локалног хуманитарног актера у одговору на мигрантску ситуацију, те потребу за бољим позиционирањем ДЦK БиХ у процесу транзиције управљања мигрантском ситуацијом у Босни и Херцеговини.

Током посјете је уприличен и обилазак обновљеног простора зграде сједиште ДЦK БиХ, која данас има статус националног споменика Босне и Херцеговине.