У оквиру пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током кризе KОВИД-19 и будућих криза (РЕСОПП)“ извршена је пођела помоћи у новцу и пакетима хране и хигијенских артикала за 6,000 старијих особа и особа са инвалидитетом у региону Западног Балкана. Укупно 5.000 старијих особа и особа са инвалидитетом добило је помоћ у новцу уз подршку Црвеног крста Србије, Албанског Црвеног крста, Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине, Црвеног крста Републике Сјеверне Македоније и Црвеног крста Црне Горе, а 1.000 старијих особа и особа са инвалидитетом добило је помоћ у виду хигијенских пакета уз подршку Царитаса Kосова. Овај пројекат спроводи се у координацији Црвеног крста Србије а уз финансијску подршку Европске Уније, Аустријске развојне агенције и Аустријског Црвеног крста.

Помоћ у виду новца одабрана је из неколико разлога. На потребе старијих особа у току различлитих криза одговарају различити актери који не морају нужно дијелити важне информације међу собом што значи да се помоћ често може заснивати на непотпуним или неажурираним подацима. Стога специфичне потребе старијих особа и особа са инвалидитетом могу остати незадоволјене јер оне нису препознате. Чак и када помоћ до њих допре, може се десити да вец́ина добара која чине хуманитарне пакете не одговарају њиховим потребама. Тек од 2018. године постоји напор да се стандардизују хуманитарни напори усмјерени на старије особе и особе са инвалидитетом због чега тренутно имамо „стандарде хуманитарне инклузије за старије особе и особе са инвалидитетом“. Али њих треба примјењивати са много више одлучности у свим конфликтним ситуацијама и ванредним ситуацијама широм свијета.

Вођени овом чињеницом, а у цилју да помоћ задоволји потребе ове двије групе које се налазе под већим ризиком током несрећа, пројектом је била предвиђена директна помоћ старијим особама и особама са инвалидитетом у тешкој материјалној ситуацији која је наступила као посљедица пандемије KОВИД-19 и као најефикаснији вид помоћи одабрана је пођела новца. Оваква одлука донесена је из више разлога. Са једне стране, новац се у многим интервенцијама сличног типа на глобалном нивоу показао као најболји начин да особе у тежој материјалној ситуацији задоволје своје најпрече потребе онако како то стандардизовани пакети не би могли. Са друге стране, искуство показује да генерално хуманитарна помоћ која се пружа у роби старијим особама врло често није добро прилагођена а пошто је у питању веома разнолика популација, као што је и популација особа са инвалидитетом, новац се показује као најболји избор којим се омогућује сваком примаоцу да себи прилагоди ову помоћ и задоволји највећу потребу. У случају кризе KОВИД-19 показало се да су ове двије групе, на примјер, врло често биле у ситуацији да за љекарске контроле додатно плаћају здравствене услуге, зато што су многе здравствене институције биле у KОВИД-19 режиму рада, па је било отежано доћи до љекара или из страха да се не заразе радије су се одлучили да иду на приватни преглед.

Kритеријуми за избор направлјени су у сарадњи Црвеног крста/крижа и релевантних институција, водећи рачуна да новац добију управо они корисници којима је најпотребнији.

Пођела је трајала од марта до краја јуна 2022. године, а процентуално приближно 60% досегнутих особа припада популацији старијој од 65 година док осталих 40% долази из популације особа са инвалидитетом. Припреме за овај сложени задатак трајале су више од годину дана са грађењем капацитета који ће олакшати будуће сличне послове у свих пет Друштава Црвеног крста/крижа, и обукама које су предводили Црвени крст Србије и Аустријски Црвени крст ослањајући се на методологију Међународне федерације друштава Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца.

У оквиру пројекта развијене су стандардне оперативне процедуре, а направлјен је и систем жалби на који начин су корисници могли да дају своју примједбу. Током љетних мјесеци свих пет Друштава Црвеног крста/крижа обавиће мониторинг на терену како би се утврдило задоволјство корисника и забиљежиле реакције које ће омогућити далје унапређење методологије за будуће интервенције.

O Društvu

Za partnere

Неwслеттер