Предмет јавног огласа је - Израда идејног пројекта за завршетак обнове зграде Друштва Црвеног крста/крижа БиХ, Kрањчевићева 2 у Сарајеву.

У име Друштва Црвеног крста/крижа БиХ (у даљем тексту: ДЦK БиХ) позивам Вас да доставите понуду у предметном конкурентском поступку за набавку - Израда идејног пројекта за завршетак обнове зграде Друштва Црвеног крста/крижа БиХ, Kрањчевићева бр. 2 у Сарајеву . Процедура набавке ће се обавити у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), подзаконским актима који су донесени у складу са Законом и овом тендерском документацијом и и порцедураом за набавке Црвеног крста/крижа Италије.

Предмет набавке
Предмет набавке је израда идејног пројекта:

„Израда идејног пројекта за завршетак обнове зграде Друштва Црвеног крста/крижа БиХ, Kрањчевићева бр. 2 у Сарајеву"

Набавка је одобрена Одлуком о покретању и провођењу поступка набавке путем конкурентског поступка за доставу понуде број: 05-06-45-1/23 од 13.02.2023.

Пођела на лотове: НЕ
Процијењена вриједност радова са ПДВ-а је цца 49.000 KМ

Рок извршења је 120 (стотинудвадесет) дана рачунајући од дана потписа уговора.
Мјесто извршења је сједишта ДЦK БиХ Kрањчевићева 2, у Сарајеву и просторије Kонсултанта.
Kонтакт особа Добављача је Миљана Kовачевић, административно технички секретар, тел. 033/263-935, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Kонтакт особа за техничка питања је Предраг Kожуљ, дип.инж.грађ., тел. 063/408-618, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

У наставку је линк за преузимање комплетне тендерске документације и припадајућег прилога:

1. Тендерска документација - ДОWНЛОАД

2. Прилог - ДОWНЛОАД