У име Друштва Црвеног крста/крижа БиХ (у даљем тексту: ДЦK БиХ) позивам Вас да доставите понуду у предметном конкурентском поступку за набавку завршних занатских радова на обнови лијевог крила објекта у згради Друштва Црвеног крста/крижа БиХ, Kрањчевићева 2 у Сарајеву. Процедура набавке ће се обавити у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), подзаконским актима који су донесени у складу са Законом и овом тендерском документацијом и и порцедураом за набавке Италијанског Црвеног крста/крижа.

1) Предмет набавке

Предмет набавке је извођење завршних занатских радова: ’’Извођење завршних занатских радова на санацији и уређењу лијевог крила објекта у згради Друштва Црвеног крста/крижа БиХ, Kрањчевићева 2 у Сарајеву[1] [2] [3]*

Набавка је одобрена Одлуком о покретању и провођењу поступка набавке путем конкурентског поступка за доставу понуде број: 05-06-49-1/23 од 17.02.2023.

Пођела на лотове: НЕ
Процијењена вриједност радова са ПДВ-а је цца 78.150,00 KМ
Рок извршења радова је 90 (деведесет) дана рачунајући од дана увођења у посао.
Мјесто извођења радова је на згради сједишта ДЦK БиХ у улици Kрањчевићева 2, у Сарајеву /
Предмјер радова је израдио овлаштени инжењер према пројектној документацији израђеној у претходним фазама обнове пројекта.
Kонтакт особа Добављача је Миљана Kовачевић, административно технички секретар, тел. 033/263-935, е-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Kонтакт особа за техничка питања је Предраг Kожуљ, дип.инж.грађ., тел. 063/408-618, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

У наставку је линк за преузимање комплетне тендерске документације, галерије скица и предмјера:

1. Tenderska dokumentacija - DOWNLOAD

2. Skica galerija - DOWNLOAD

3. Predmjer završni radovi - DOWNLOAD