Чланом 6. Закона о ДЦК БиХ утврђене су дјелатности Друштва између којих су представљање и заступање Босне и Херцеговине у међународним асоцијацијама Црвеног крста и пред другим националним организацијама, као и провођење међународних обавеза које је преузела држава Босна и Херцеговина у подручјима којима се бави и за које је надлежан Црвени крст. Служба за међународну сарадњу ДЦК БиХ успоставља контакте и омогућава одвијање свих облика сарадње и активности које произлазе као међународна обавеза ДЦК БиХ као националног друштва и саставног дијела Покрета.

При испуњавању своје хуманитарне мисије, на пољу међународне сарадње ДЦК БиХ остварује своје активности и контакте са националним друштвима Црвеног крста и Црвеног полумјесеца, МФДЦКиЦП, МКЦК, као и с другим међународним организацијама и институцијама. 

У Босни и Херцеговини, поред МКЦК и МФДЦКиЦП, успјешно дјелују и национална друштва Швицарске и Уједињених Арапских Емирата. 

Истовремено, ДЦК БиХ развија билатералну сарадњу с националним друштвима Црвеног крста из окружења (Црна Гора, Словенија, Србија, Македонија, Хрватска), као и другим националним друштвима, првенствено Шпаније, Њемачке, Шведске, Норвешке, Аустрије, Катара, Кине и Турске. 

Представници ДЦК БиХ континуирано прате рад и присуствују састанцима, семинарима, радионицама и конференцијама организованим на нивоу Покрета, Владе Босне и Херцеговине и са невладиним организацијама с којима ДЦК БиХ такође има запажену сарадњу. 

У складу са Статутом и према Одлуци Предсједништва ДЦК БиХ, дана 28.10.2010. године, одржана је конституирајућа сједница Комисије за међународну сарадњу ДЦК БиХ. 

Захваљујући доброј сарадњи млади из структуре ДЦК БиХ су имали прилику учествовати на разним семинарима, камповима, такмичењима и осталим видовима едукације и дружења, преносећи своја и усвајајући нова искуства.

МИГРАЦИЈЕ

По позиву, или у организацији Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарства безбједности Босне и Херцеговине,... ДЦК БиХ активно учествује у свим активностима за могући долазак/пролазак миграната/избјеглица у/кроз Босну и Херцеговину, те је са планираним обавезама уврштено у документа и планове министарстава, односно Вијећа министара Босне и Херцеговине. И ту је било и још увијек има простора за боље позиционирање Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине са цјелокупном својом структуром у сагледавању овог хуманитарног приоритета, како на глобалном тако и на регионалном нивоу.