Први организовани облици окупљања подмлатка и омладине Црвеног крста у Босни и Херцеговини појављују се 1923. године. Кроз дуги историјски развој млади представљају основну снагу стратегије дјеловања ДЦК БиХ на свим нивоима организовања.

Млади су укључени у све програмске активности Црвеног крста, чиме се осигурава успјешна реализација програмских садржаја. Циљ наше организације је васпитавање младе генерације у духу хуманизма и толеранције, као и оспособљавање младих за хуманитарни рад.

Активно учешће младих на семинарима, љетним камповима, у хуманитарним акцијама, такмичењима екипа прве помоћи организованим на свим нивоима унутар структуре ДЦК БиХ, као и на међународном нивоу, омогућава размјену искустава и развој партнерских односа.

У послијератном периоду, младима из структуре ДЦК БиХ пружа се прилика да развијају међународну сарадњу и да, на позив других националних друштава, бораве у љетним камповима, учествују у раду конференција и организују узвратне посјете. Захваљујући финансијској, материјалној, техничкој и осталим видовима подршке, ДЦК БиХ је остварило сарадњу с многим организацијама Црвеног крста и другим невладиним организацијама изван граница Босне и Херцеговине.