Састанак генералног секретара ДЦK БиХ Намика Хоџића са сарадницима и шефа Делегације кластера МФДЦKиЦП за централну и југоисточну Европу Марие Kристенсен са сарадницима са представницом ДГ ЕЦХО одговорном за Босну и Херцеговину Елианом Ирато (ЕЦХО ТА) и представницима Саве тхе цхилдрен и ДРЦ-а у Босни и Херцеговини одржан је дана 21.02.2024. године у сједишту ДЦK БиХ у Сарајеву.

Имајући у виду да је ЕЦХО-ово финансирање активности одговора Босне и Херцеговине на миграције доступно до марта/априла 2024. године, састанак је организован како би се представиле потребе и капацитети који остају у земљи а везано за процес транзиције управљања миграцијама у Босни и Херцеговини. Претходно су одржани састанци представнице ДГ ЕЦХО са УНИЦХЕФ-ом и другим актерима, а главна тема овог састанка је била представљање улоге и положаја ДЦK БиХ као једне од најзначајних организација која је са партнерима и донаторима у континуитету већ шест година изузетно активна у пружању одговора на миграције. Том приликом истакнуто је да се одговор ДЦK БиХ у области миграција реализује на два начина: 1) волонтерски капацитети, 2) финансијска средства која се добијају кроз пројектне активности те да су положај и улога структуре ДЦK БиХ у области миграција дефинисани "Декларацијом" коју је донијело ДЦK БиХ, а којом је свим актерима понудило своје капацитете у области миграција. Истакнуто је да наредни корак јесте израда Плана конкретних активности, те да предстоји да власти и партнери јасно укажу шта очекују од ДЦK БиХ и која би била његова улога. Посебно је наглашено да је ДЦK БиХ развило веома успјешну сарадњу са Министарством безбједности/сигурности БиХ и Министарством за људска права и избјеглице БиХ, те другим институцијама, тако да је препознато као један од кључних актера у миграцијама и ђеловању у катастрофама.

Такође је речено да је ДЦK БиХ са својом структуром веома снажна организација, која нарочито својим људским ресурсима представља поузданог партнера за све заинтересоване организације/институције, те да све своје капацитете ДЦK БиХ гради у локалним заједницама, како би унаприједили капацитете и самоодрживост локалних заједница, те изграђене капацитете оставили за будућност. Такође је исказана захвалност ЕЦХО-у, који је са ЕУ издвојио значајна средства и омогућио реализацију помоћи за особе у покрету у Босни и Херцеговини, те је наглашено да искуство и капацитети ДЦK БиХ представљају основ за даље унапрјеђење сарадње, а у складу са потребама угроженог становништва. У том смислу, посебно је истакнут модел рада мобилних тимова за пружање подршке мигрантима у покрету ван привремених прихватних центара који се могу укључити у реализацију и других активности ДЦK БиХ, а не само одговора на миграције, за што је свакако потребна значајна подршка партнера. Оно што је циљ јесте ојачати капацитете ДЦK БиХ да мође пружити одговор на потребе свих миграната, а један од најуспјешнијих начина јесте јачање локалних организација Црвеног крста/крижа како би могле да пруже помоћ за све, а због своје организованости та помоћ би била доступна на свим дијеловима територије Босне и Херцеговине. Оваква настојања се апсолутно подударају са глобалним настојањима МФДЦKиЦП.

Представница ЕЦХО-а је том приликом потврдила жељу да се уз средства доступна до краја марта/априла 2024. године помогне ДЦK БиХ у развоју капацитета. Такође је истакнута жеља да се размотре те могућности и са другим актерима (ДРЦ, Саве тхе Цхилдрен). Наглашено је да иако није сасвим јасна стратегија транзиције управљања миграцијама у Босни и Херцеговини, ипак је јасно да ће ДЦK БиХ бити један од кључних актера у том процесу. Такође је предложено да се размотри на који начин ДЦK БиХ и партнерске организације могу комбиновати своје активности у наредном периоду, како би се уштедила средства те продужиле потребне активности на терену.