Први физички састанак пројектног менаџмент тима за реализацију пројекта „Платформа за размјену и јачање капацитета националних друштава“ одржан је 11.04.2022. године у сједишту Друштва Црвеног крста/крижа БиХ (ДЦK БиХ) у Сарајеву. На састанку су присуствовали сљедећи чланови пројектног менаџмент тима: Онур Kутаy Öзертüрк и Нихан Üнал (Друштво Турског Црвеног полумјесеца), Тхалиа Цхин (Британски Црвени крст/криж) и Тања Биједић, Азра Бричић (присуство на дијелу састанка) и Жаклина Нинковић (ДЦK БиХ). Чланови пројектног менаџмент тима испред Бугарског Црвеног крста/крижа су били оправдано одсутни.

На састанку су размијењене информације о активностима партнерских националних друштава које су у претходном периоду реализоване путем видео платформе, а потом се разговарало о планираним пројектним активностима у наредном периоду: спровођење теренских посјета као и размјена особља партнерских националних друштава која учествују у пројекту, организовање састанка размјене вјештина, оргнизовање обуке примјене практичног знања и припреме онлине модула обуке, припрема информативних материјала, извјештавање.

Реализација планираних пројектних активности ће се одвијати кроз рад двије Радне групе, чији ће чланови размјењивати искуства и вјештине, те радити на креирању модула обуке и креирању документа који ће садржати концептуалне и практичне информације о методама, модалитетима и најбољим праксама у оквиру Програма заштите и Програма преноса готовине.

Пројекат финансира Ерасмус+ програм Европске уније у трајању од 32 мјесеца: 31.12.2020-30.08.2023. године. Партнери у реализацији пројекта су: Друштво Турског Црвеног полумјесеца, Британски Црвени крст/криж, ДЦK БиХ и Бугарски Црвени крст/криж. Пројекат има за циљ унапређење ефикасности, квалитета, ефективности припремљености и реаговања у хуманитарној заједници ширењем знања и ширењем информација на терену, на нивоу организације и глобалног хуманитарног сектора у Програму заштите и Програму преноса готовине.

O Društvu

Za partnere

Неwслеттер