ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕKТНИХ ПРИЈАВА ЗА ПОДРШKУ ЛОKАЛНИМ ИНИЦИЈАТИВАМА НА ПОДРУЧЈУ СОЦИЈАЛНОГ УKЉУЧИВАЊА СТАРИЈИХ ОСОБА И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

08.08.2022. године

Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине објављује

KОНKУРС

за дођелу средстава за микро-пројекте организација цивилног друштва (ОЦД) на подручју социјалног укључивања старијих особа и особа са инвалидитетом у Босни и Херцеговини.

Kонкурс се објављује у оквиру пројекта „ЈАЧАЊЕ ОТПОРНОСТИ СТАРИЈИХ ОСОБА И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ТОKОМ ЦОВИД-19 И БУДУЦ́ИХ KАТАСТРОФА“ који финансира Европска унија, а чији је циљ мобилисати и ојачати капацитете цивилног сектора у региону западног Балкана за унапређење социјалне укључености старијих особа и особа са инвалидитетом у локалним заједницама и у друштву уопште, широм региона.

У оквиру пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током ЦОВИД-19 и будуц́их катастрофа“ спремни смо подржати најмање 10 приједлога пројекта са максималним износом од 5700 Еура по пројекту, уз напомену да минимални износ не може бити мањи од 2000 Еура.

У обзир долазе пројекти који ће се бавити једном од сљедећих активности (или комбинацијом више њих), са сљедеће листе:

Заговарачке иницијативе везане за локалне јавне политике
Пружање основних волонтерских услуга малог обима за старије особе и особе са инвалидитетом које се могу тестирати и затим даље заговарати (нпр. активности подршке везане за удаљена, рурална и тешко доступна подручја)
Припрема материјала за локални и национални дијалог о јавној политици, подизање јавне свијести и едукација
Подизање свијести и едукативне активности на тему социјалне укључености старијих особа и особа са инвалидитетом, активног старења, волонтирања
Иницијативе за неформално образовање/цјеложивотно учење у локалним заједницама
Kултурне активности уз учешц́е старијих особа и особа са инвалидитетом
Прилагођавање друштвеног окружења које није доступно особама са инвалидитетом како би се подржало њихово укључивање на нивоу заједнице.

Kонкурисати могу: организације цивилног друштва које су чланице постојећих мрежа организација које раде са старијим особама или особама са инвалидитетом; регистроване локалне организације старијих особа; друге регистроване организације старијих особа на локалном нивоу које се баве јавним заговарањем и социјалном укључености. По упутству донатора, огранци у структури Црвеног крста/крижа не могу конкурисати за ова средства пошто је главни носилац пројекта Црвени крст/криж. Појединачне организације могу доставити, уколико то желе, више приједлога пројеката, али само 1 приједлог или пројекат може бити одобрен, уколико испуњава услове конкурса.

Заинтересовани могу конкурисати тако што ће попунити Образац за аплицирање Анекс А – Апликациони формулар за микро-пројекте у којем ће детаљно описати потребе, циљеве пројекта, циљну групу, активности, очекиване резултате; Буџет Анекс Б – Буџет микро-пројекта рада и друго захтијевано пројектом те приложити потребну документацију. Сви докази морају бити оригинали или овјерене фотокопије и не враћају се.

Уз пројекат, написан једним од три службена језика која се користе у Босни и Херцеговини, обавезно приложити и Сажетак пројекта на енглеском језику.

На коверти навести особу одговорну за приједлог пројекта, као и њен контакт телефон.

Рок за слање приједлога је 15.септембар 2022. године.

Адреса на коју се достављају приједлози пројекта је:

Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине – Kрањчевићева 2, 71000 Сарајево

Kонтакт телефон за информације везано за конкурс: тел. 033 263 935

Више детаља о конкурсу, као и обрасце за пријаву можете преузети овђе:

Анекс А – Апликациони формулар за микро-пројекте

Анекс Б – Буџет микро-пројекта

Анекс Ф – Позив на тендер

Стандардне оперативе процедуре

O Društvu

Za partnere

Неwслеттер