Овај програм ствара услове да ДЦК БиХ на свим нивоима организовања, буде оспособљено за ублажавање посљедица катастрофа и других врста несрећа, односно да пружи правовремену и адекватну заштиту угроженом становништву Босне и Херцеговине и шире. Своје активности реализује кроз мрежу волонтера обучених и дјеломично опремљених, организованих у 40 вишенамјенских теренских јединица у Босни и Херцеговини. Створене су и законске претпоставке (потписани споразуми између ДЦК БиХ и Министарства безбједности БиХ, ЦКФБиХ и Федералне управе Цивилне заштите, те ЦКРС и Републичке управе Цивилне заштите РС) да ДЦК БиХ постане равноправан и респектабилан партнер у планирању и одговору на катастрофе и друге несреће као што су поплаве, суше, земљотреси и кретање становништва.

Кроз посебно обучене тимове РДРТ (Regional Disaster Response Team), дио смо међународних снага у оквиру МФДЦКиЦП, за дјеловање у случају катастрофа на регионалном и међународном плану, гдје сваке године дајемо свој допринос.

Вијеће министара Босне и Херцеговине је донијело одлуку о формирању мјешовите специјализоване јединице за заштиту и спашавање на нивоу Босне и Херцеговине.

У склопу мјешовите специјализоване јединице за заштиту и спашавање, ДЦКБиХ ће бити заступљено са сљедећим тимовима:

  • Тим прве помоћи
  • Тим за прочишћавање воде
  • Тим за збрињавање угрожених, укључујући и шаторско насеље
  • Тим службе тражења
  • Тим за психо – социјалну заштиту
  • Тим за спашавање на води

На основу члана 13. тачка к, Оквирног закона о заштити и спашавању, мјешовита специјализована јединица из члана 1. намијењена је за сљедеће мисије:

а) учешће у цивилним и цивилно – војним вјежбама које се организују у БиХ;

б) учешће у цивилним и цивилно – војним вјежбама које се организују ван БиХ;

ц) учешће и дјеловање у међународним операцијама помоћи;

д) оперативна подршка снагама заштите и спашавања на цијелом подручју БиХ, а у складу са чланом 13. став (1) тачка к, Оквирног закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних или других несрећа у Босни и Херцеговини.

С обзиром на улогу Црвеног крста да, сходно својим принципима дјеловања, помаже угроженим људима, приправност и одговор на природне и друге несреће је једна од његових примарних активности, без обзира на то да ли се ради о малим и локализованим природним несрећама или онима великих размјера, унутрашњим конфликтима и сукобима или међународним оружаним сукобима.

Црвени крст је, након потписивања Дејтонског мировног споразума, започео интензивне активности на стварању услова да на свим нивоима дјеловања буде оспособљен за спрјечавање и ублажавање посљедица несрећа, односно да пружи адекватну и правовремену заштиту угроженом становништву. Почетни позитивни резултати реализовани кроз обуку и дјеломично опремање вишенамјенских теренских јединица, резултати и реаговање тих јединица на терену током дешавања природних несрећа које су се десиле у посљедње вријеме, стварају обавезе да се овај програм још квалитетније развија.

У периоду од 2001. године до данас, Црвени крст уз подршку МФДЦКиЦП и других донатора, сваке године благовремено реагује у одговору на природне катастрофе које су се дешавале на подручју Босне и Херцеговине (поплаве, клизишта, велике сњежне падавине и суше).

Створени су и законски услови да Црвени крст, са осталим надлежним субјектима у друштву, постане равноправан и респектабилан партнер у планирању и одговору на несреће.