Циљ овог програма јесте унапређење знања и оспособљавање опште популације у пружању прве помоћи. Основне циљне групе у имплементацији програма прве помоћи су млади, општа популација, возачи моторних возила, запослени у фирмама и сви заинтересовани, те вишенамјенске теренске екипе из програма припрема и одговора на катастрофе.

У складу са Стратешким планом, ДЦК БиХ настоји прикључити прву помоћ, као основни здравствени фокус Покрета, европској мрежи прве помоћи и осигурати водећу улогу Црвеног крста у сегменту едукације из прве помоћи.

Захваљујући великом искуству у овој области и учествовању у стварању европског приручника прве помоћи учињени су први кораци хармонизације по свјетским стандардима МФДЦКиЦП. Битно је навести да од септембра 2011. године ДЦК БиХ има тренере са европским цертификатом и услове за валидну обуку и цертификацију на подручју БиХ.

У Црвеном крсту Републике Српске послије завршене едукације током школске године одржавају се општинска, градска, регионална, те републичко такмичење екипа прве помоћи.  Кроз едукацију из прве помоћи годишње прође око 15 хиљада младих у Републици Српској. И у Црвеном крижу Федерације БиХ једна од основних задаћа је упознавање и оспособљавање опште популације с основама прве помоћи. Обука и такмичења из прве помоћи се организују сваке године и окупљају младе из основних и средњих школа. Такмичења се одржавају на општинском, кантоналном и федералном нивоу. Ако се узме у обзир да општинским такмичењима претходе такмичења у оквиру основних и средњих школа, може се претпоставити да на подручју Федерације Босне и Херцеговине кроз едукацију прође око 50 хиљада младих.

Обука и оспособљавање екипа прве помоћи подмлатка и омладине има за циљ мотивацију учесника за масовније и квалитетније изучавање и савладавање основних знања у пружању прве помоћи, провјере степена стеченог знања и вјештина из ове области као и афирмацију рада Црвеног крста у области едукације у првој помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и обољења.

ДЦК БиХ организује државно такмичење на којем учествују по три првопласиране екипе са ентитетских такмичења и екипа из Брчко Дистрикта БиХ. Побједничка екипа из категорије омладине стиче право учествовања на европском такмичењу екипа прве помоћи.

Свјетски дан прве помоћи се у структури ДЦК БиХ обиљежава организовањем показних вјежби на јавним мјестима и градским трговима, што представља значајан вид промоције програма и укључивање нових волонтера.

Волонтери Црвеног крста у сарадњи са припадницима полиције у већим градовима у БиХ на раскрсницама и саобраћајницама анкетирају возаче у циљу провјере њихових основних знања у пружању прве помоћи, те провјере опремљености возила санитетским материјалом - кутијом прве помоћи.