У циљу подизања свијести опште популације, а посебно младих, о проблематици репродуктивног здравља, која подразумијева полно преносиве болести, HIV/AIDS, нежељену трудноћу и насиље над половима, структура ДЦК БиХ проводи активности на обиљежавању 1. децембра, Свјетског дана борбе против HIV/AIDS-а.

Тим поводом организује се јавна кампања на територији цијеле Босне и Херцеговине. Кампању реализују вршњаци едукатори Црвеног крста у школама кроз презентације на тему HIV/AIDS-а, дестигматизације и борбе против дискриминације инфицираних и обољелих особа. Овим поводом се штампа информативно-едукативни материјал (плакати и леци), којим се жели постићи што боља информисаност младих о овој проблематици и начинима превенције болести. Првог децембра, ООЦК са својом омладином организују подјелу пропагадног материјала, црвених врпци – симбола борбе против HIV/AIDS и кондома.

У структури ДЦК БиХ заштити репродуктивног здравља младих се поклања велика пажња. Вршњачки едукатори ЦК у сарадњи са здравственим радницима континуирано одржавају едукативне презентације за младе на којима учесници добијају основне информације о заштити репродуктивног здравља.