Босна и Херцеговина још увијек је једна од мински најзагађенијих земаља у региону Југоисточне Европе. Минска пријетња ће бити присутна још дуго на просторима Босне и Херцеговине, па је континуирано провођење активности упозоравања на мине неопходно како би се избјегле нове жртве мина и експлозивних средстава заосталих из рата. Структура ДЦК БиХ уз подршку МКЦК, реализује главне смјернице програма заједнички планиране на нивоу Босне и Херцеговине, а све у сарадњи са БХМАЦ-ом, као водећим лидером у Босни и Херцеговини који ради на рјешавању проблему уклањања мина.

ДЦК БиХ је акредитовано од Центра за уклањање мина у БиХ за имплементацију програма упозоравање на опасност од мина и препознато као кључни актер програма помоћи жртвама мина.

Стратегија противминског дјеловања за период 2009-2019, усвојена је 2008. године. ДЦК БиХ је активно учествовало у изради Стратегије противминског дјеловања и Подстратегија за упозоравање на опасност од мина и помоћ жртвама мина, као и Подстратегије за комуникацију у протуминским акцијама.

Упозоравање на опасност од мина представља једну од компонената противминских акција, а за циљ има да кроз едукацију, информисање путем медија, презентације и разговоре с угроженом популацијом, подигне свијест становништва, смањи број жртава и укаже на дугорочну опасност од мина.

Структура ДЦК БиХ је укључена у имплементацију планова упозоравања на опасност од мина у општинама угроженим минама у Босни и Херцеговини. Активности упозоравања на опасност од мина састоје се од јавног информирања, обуке и повезивања с локалном заједницом, што обухвата састанке са представницима локалних власти, презентовања планова упозоравања на опасност од мина, едукацију локалног становништва, обуку наставника, сарадњу са локалним медијима с циљем редовног информисања и едукације становништва, израду и дистрибуцију промотивног материјала, итд.

Методологија рада у угроженим општинама обухвата и забрану кретања у подручјима опасним од мина, што подразумијева систем мјера с циљем одвраћања од уласка у минирана подручја. Програм упозоравања на опасност од мина у угроженим заједницама обухвата трајно обиљежавање и инфо-паное на оближњим раскрсницама и у локалним заједницама, што представља новину. Другу новину у приступу противминској акцији представља и увођење редукције ризика. У склопу редукције ризика граде се игралишта за дјецу, гдје би се дјеца могла играти без проблема на сигурном подручју.

Такмичења под називом „Мисли мине“, за дјецу основних школа, такође представљају јако важну активност у програму упозоравања на опасност од мина. Ученици кроз интерактиван рад и уз такмичарски дух уче како сигурно живјети у Босни и Херцеговини. Сваке године око 3.200 ученика учествује на такмичењима од општинског преко кантоналног/регионалног, такмичења на нивоу Брчко дистрикта БиХ, ентитетског па до државног такмичења.

Сваке године обиљежава се Свјетски дан борбе против мина и Недјеља упозоравања на опасност од мина у ентитетским организацијама Црвеног крста. Поводом обиљежавања Недјеље упозоравања на опасност од мина организују се такмичења „Мисли мине“, округли столови, посјете жртвама мина, расписује се конкурс за ученике основних школа за израду ликовних и литерарних радова на теме из ове области.

У циљу адекватног приказа проблема мина у Босни и Херцеговина, током Кидс фестивала који се сваке године одржава у Сарајеву, одржи се симулација минског поља ограђеног жутом траком. Учесницима Кидс фестивала на располагању су инструктори обучени за ову прилику, као и координатори програма. Поред групног рада, одржава се велики број разговора како са дјецом, тако и са родитељима, о проблему мина у Босни и Херцеговини. На штанду Црвеног крста дијели се и адекватан промотивни материјал прилагођен циљним групама.

Црвени крст уз помоћ инструктора на терену реализује и прикупљање података о жртвама мина. База података о жртвама мина у БиХ послужила је као основ за актуалну државну базу података БХ МАЦ-а, заједно са базама података других организација. Ревизијом те базе података, која је извршена уз финансирање Швицарске организације за развој и сарадњу, дошло се до података о 7.978 жртава мина од почетка рата до краја 2010 године, а након рата регистровано је 1.674 жртава мина.

Према подацима који се налазе у бази података, од почетка рата па до данас, у Босни и Херцеговини је највише страдалих мушкараца у доби 19-39 година који свјесно улазе у минирана подручја и чине 64,42% свих жртава и најугроженија су група. Дјеца млађа од осамнаест година чине 8,06% жртава. Евидентно је да, и поред интензивних активности упозоравања на мине у Босни и Херцеговини, из разних разлога, више од 7% жртава свјесно улази у површине загађене минама. Незапосленост и борба за осигурање средстава за егзистенцију домаћинства у којем нико не остварује редовне приходе скоро су најчешћи разлози за улазак у забрањену и ризичну зону гдје се догађају мински инциденти. Ово упућује на то да се програм и даље мора проводити на терену и то још већим обимом.