Програм кућне његе је традиционални програм ДЦК БиХ којим су обухваћене особе преко 65 година старости, болесне, немоћне и особе с посебним потребама, које живе саме и без ближих сродника.

Уз финансијску подршку донатора, константном едукацијом активиста и волонтера Црвеног крста, посебно младих, створена је јака мрежа овог програма која води бригу за око 8.000 социјално најугроженијих старих особа у Босни и Херцеговини.

Корисницима програма кућне његе, осим посјета и разговора, пружају се услуге његе, превоз до здравствених установа, одржавање личне и хигијене стана, куповина прехрамбених и других намирница, помоћ у припреми хране, достава хуманитарне помоћи и огрјева, плаћање комуналних и других рачуна, посредовање у остваривању права из пензионо-инвалидског осигурања, те друга права, ситне интервенције на електро и водоводним инсталацијама, кречење стана и слично.

С циљем обезбјеђења основних животних потрепштина за угрожену популацију, организују се акције солидарности којима се прикупљају храна, хигијенски производи, пелене и ортопедска помагала (наочале, апарати за мјерење крвног притиска, слушни апарати, апарати за мјерење шећера у крви и друго).

Према подацима у ЦКРС око 300 активних волонтера  пружа услуге за приближно 2.500 најугроженијих лица из ове категорије. У оквиру овог програма, сваке године се обиљежава 1. октобар – Међународни дан старих, када се интензивирају активности из овог програма, организују дружења старих особа, волонтера и донатора и на свечан начин обиљежи овај датум. Овом приликом се штампа одговарајући информативно-пропагандни материјал којим се жели указати на потешкоће ове популације и подстаћи ширу заједницу на помоћ старима.

Овај Програм у ЦКФБиХ реализује око 500 волонтера Црвеног крста за око 5.000 корисника. Током једног мјесеца, у просјеку се обави око 6.500 посјета и пружи око 7.900 разних врста услуга (разговор, услуге личне хигијене, чишћење просторија, прање веша, спремање оброка, куповина, административне услуге, давање лијекова, достављање хуманитарне помоћи, превоз до здравствених установа, уношење дрва, пеглање веша, чишћење снијега, прање посуђа, мјерење притиска и шећера у крви, шетња са корисником и друго).