У Сарајеву је 16.02.2023. године одржан оснивачки састанак Радне групе за кеш и ваучер асистенцију (БиХ ЦWГ), платформе хуманитарних актера за сарадњу и рјешавање кључних изазова у области кеш и ваучер асистенције. Радна група ће настојати систематичније повезати националне хуманитарне актере и иницијативе у области кеш асистенције са добрим праксама на терену и у ширем хуманитарном систему.

Радна група ће пружити вриједност кроз ширење знања и информација о домаћим и међународним политикама везаним за кеш и ваучер асистенцију, јачање капацитета кроз размјену добрих пракси и кључних изазова националних актера у области кеш и ваучер асистенције, те заједничко заговарање за измјене политика релевантних за ефикаснију и ефективнију имплементацију кеш и ваучер асистенција.

Учесници оснивачког састанка Радне групе за кеш и ваучер асистенцију су представници организација УНХЦР, ИОМ, УНИЦЕФ, Саве тхе Цхилдрен, Цатхолиц Релиеф Сервицес (ЦРС), Исламиц Релиеф (ИР БиХ), Qатар Цхаритy, те Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине са партнерима Швицарским Црвеним крижом и Међународном федерацијом друштава Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца (ИФРЦ).

Усаглашено је да ће Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине имати улогу секретаријата, док ће се на наредном састанку усагласити предсједавајући Радне групе који ће се именовати по систему ротације. БиХ ЦWГ ће бити уврштена у мрежу Глобалне радне групе за кеш и ваучер асистенцију (ГЦWГ).