Дана 04.04.2024. године одржан је састанак руководилаца хитних оперативних центара у структури Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине који је координирао Координатор за припрему и договор на катастрофе Стефан Лопатић.

Систем Хитног оперативног центра Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине подразумијева 23 хитна оперативна центра, тј. хитне оперативне центре у сједишту: Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине, Црвеног крста Републике Српске, Црвеног крижа Федерације Босне и Херцеговине, Црвеног крста/крижа Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, 10 кантона у Федерацији Босне и Херцеговине, те 9 регија у Републици Српској.

Радом Хитног оперативног центра, Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине осигурава континуирано и благовремено прикупљање информација о стању и потребама локалних заједница, а у циљу осигуравања транспарентног, јасног и оправданог доношења одлука.

Састанку је присуствовао Генерални секретар Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине, г Намик Хоџић, истичући огроман значај рада хитних оперативних центара за успјешност хуманитарног одговора који организације Црвеног крста/крижа у Босни и Херцеговине имплементирају, а посебно у сегменту припреме и одговора на природне и друге несреће, да је усвојен основни документ за рад хитних оперативних центара, додајући да ће у наредном периоду у сарадњи са ИФРЦ-ом, ИЦРЦ-ом и другим патрнерима бити интензивиран рад у изради додатних алата за функционисања хитних оперативних центара.

Учесници састанка једногласно су истакли значај рада хитних оперативних центара у претходном периоду, тј. одговору на пандемију корона вируса, те природне несреће (првенствено поплаве и земљотресе који су погодили Босну у Херцеговину), наглашавајући потребу за даљим унапрјеђењем капацитета, методологије и процедура у раду Хитног оперативног центра Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине.